Program „Szkoła z klasą 2.0” skierowany jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, i którzy są przekonani, że stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.  Kluczem do mądrego i skutecznego zastosowania nowych technologii w szkole są nauczyciele, dlatego istotą programu „Szkoła z klasą 2.0” pozostają wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów, praktyczne przykłady rozwiązań edukacyjnych i możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Program realizuje idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i objęty jest honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.

    Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora. Partnerami programu są Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Fundacja Orange, Narodowy Instytut Audiowizualny, Raiffeisen Bank Polska i Polbank S.A. oraz Huawei.

W drugiej edycji programu „Szkoła z klasą 2.0” zadaniem uczniów i nauczycieli będzie:
• opracowanie i wprowadzenie do realizacji w szkole Kodeksu 2.0, Zadaniem szkół jest opracowanie, przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Szkolny Kodeks 2.0 ma być użytecznym, realnym dokumentem, ma odpowiadać na prawdziwe potrzeby uczniów i nauczycieli.
• przetestowanie w szkole zadania TIK
• realizacja projektów edukacyjnych (metoda nauczania stawiająca na samodzielność, kreatywność i zespołową pracę uczniów);
• Szkolny Festiwal 2.0 (święto nowoczesnej edukacji: podsumowanie całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli).


DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

    W I semestrze roku szkolnego 2011/2012 w ramach projektu „Szkoła z klasą” uczniowie oraz nauczyciele przygotowali i opracowali Kodeks 2.0. Ostateczna wersja Kodeksu 2.0 została poprzedzona debatą klasową oraz debatą szkolną, które odbywały się na godzinach wychowawczych. Podczas oby dwóch debat uczniowie wypracowali zasady, które obowiązują w naszej szkole. Uczniowie wypracowali również materiały związane z Kodeksem 2.0 w postaci plakatów, które przedstawiają 15 punktów Kodeksu. Opracowany Kodeks został również zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną podczas konferencji styczniowej.

    Do 10 stycznia zadaniem uczniów i nauczycieli było zrealizowanie zadania TIK”, które ma na celu praktyczne przetestowanie i zastosowanie jednej z zasad Kodeksu 2.0, wypracowanych podczas debat o Kodeksie 2.0. Nauczyciele wraz z uczniami mieli do wyboru następujące opcje: przygotować mini projekt przeprowadzić pojedynczą lekcję, przeprowadzić cykl zadań lub pojedyncze zadanie

    W międzyczasie koordynator projektu, w dniu 9 stycznia 2012, był na konferencji w Warszawie pt. „Nowe technologie w praktyce szkolnej” współorganizowanej przez programy Szkoła z klasą 2.0, oraz Moja@ Edukacja.
   
    Do 26 lutego, kolejnym punktem w ramach realizacji projektu było opracowanie tematyki „projektów edukacyjnych”, które będziemy realizować w II semestrze.