Start
stypendysci
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: g1zawiercie[at]gmail.com
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu

Stypendyści G1Uczniowie, którzy uczestniczyli w projekcie "Śląskie. Inwestujemy w talenty - edycja I":

Rok szkolny 2015/2016
1. Marta Stypa
2. Zuzanna Kornacka
3. Małgorzata Pilarska
4. Adrian Reszka

Uczniowie, którzy uczestniczyli w projekcie "Śląskie. Inwestujemy w talenty - edycja II":

Rok szkolny 2016/2017:
1. Magdalena Cieplak
2. Jakub Gębarski
3. Zuzanna Kornacka
4. Justyna Morel
5. Małgorzata Pilarska
6. Olga Stemplewska
7. Natalia Szymczyk 
8. Dominika Walczak 
9. Julia Zielińska

"Śląskie - Inwestujemy w talenty – I edycja" jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny. Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. [źródło]


Uczniowie, którzy uczestniczyli w programie stypendialnym " Nauka drogą do sukcesu na Śląsku":

1. Paweł Danek - 2008/2009
2. Franciszek Stokowacki  - 2010/2011, 2011/2012,
3. Klara Stokowacka - 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
4. Marta Stypa - 2013/2014
5. Marta Stypa, Jan Bińkowski, Mateusz Pustuł, Katarzyna Opiłka, Dominik Janus - 2014/2015

Stypendia w programie finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Śląskiego.

Celem projektu jest budowanie podwalin regionalnej gospodarki opartej na wiedzy poprzez wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwojuW roku szkolnym 2010/2011 Szymon Surowiec został najmłodszym w delegaturze sosnowieckiej laureatem Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia  edukacyjne w roku szkolnym 2009/2010. 

do góry^

Start