Start
Etwinninga
TIiK w G1
Casles of Europe
Postcard
Bezpieczny Internet
Cyprus
Singing
The world of geometry
Maths
Mathmodels
Fermat's Room
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: g1zawiercie[at]gmail.com
eTwinning

Co teraz robimy?

Mathmodels - together to discover math around us

 • Opis projektu

  Celem projektu Mathmodels jest wspólne odkrywanie matematyki poprzez rozwiązywanie problemów matematycznych z ťycia codziennego.

  Projekt stawia ucznia wobec prawdziwych sytuacji - problemów z ťycia codziennego. Młodzieť ma je rozwiązać zastosowaniem narzędzi jakie daje nam matematyka i nowe technologie. Zadania zachęcają uczniów do przeprowadzania symulacji, które jednoznacznie wskaťą np. najbardziej korzystną opcję wykupu usługi. Tym samym uczą, ťe decyzje moťemy podejmować racjonalnie, w oparciu o własne analizy, obliczenia, czy symulacje.

 • Integracja międzyprzedmiotowa

  Projekt jest połączeniem elementów z obszaru matematyki, informatyki i języka angielskiego. Do rozwiązania zadań uczeń musi posiadać wiedzę matematyczna, umiejętność dostrzegania związków przyczynowo - skutkowych, logicznego rozumowania i umiejętności posługiwania się narzędziami komputerowymi. Na uwagę zasługuje równieť moment analizy problemu, który przedstawiany był w języku angielskim.

 • Partnerzy w projekcie i współpraca

  Zadania zostały przygotowane przez inicjatora projektu we współpracy z nauczycielami i profesorami University of the Studies of Perugia. Zadaniem uczniów Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu było rozwiązać zadania problemy z zastosowaniem technologii komputerowej.

 • Efekty i korzyści

  Projekt przeciwdziała rutynie przy rozwiązywaniu zadań. Uczy indywidualnego podejścia do problemu. Pokazuje, ťe przeprowadzenie symulacji czyni problem prostym zadaniem do rozwiązania..

  Na przykład w zadaniu o usługach internetowych naleťy zdecydować, który wariat umowy i w jakich okolicznościach jest korzystniejszy: czy umowa o stałych opłatach a moťe opłata zmienna zaleťna od częstotliwości korzystania z usług? Sporządzenie wykresów obu wariantów opłat daje jednoznaczną odpowiedź, który wariat jest w danych okolicznościach korzystniejszy.

  Uczniowie rozwiązują zadania-problemy z zastosowaniem technologii komputerowej. Na przykład rozwiązując zadanie, w którym uczniowie zastanawiają się nad stęťeniem lekarstwa w organiźmie przy długotrwałym leczeniu, zastosowali arkusz kalkulacyjny. Po wpisaniu odpowiedniej formuły uzyskali ciąg liczbowy, który przy ciągle trwającym leczeniu jest nieskończony, ale ograniczony. Uczniowie nie znając ani pojęcia ciągu, a tym bardziej ciągu nieskończonego, czy granicy, bardzo dobrze sobie poradzili z interpretacją ciągu nieskończonego.

 • Nagrody

  [Rozmiar: 2778 bajtów]Quality Label - marzec 2010

 • Linki

  Strona projektu na eTwinning. Oficjalna strona projektu.

do góry^

Start