Start
Etwinninga
TIiK w G1
Casles of Europe
Postcard
Bezpieczny Internet
Cyprus
Singing
The world of geometry
Maths
Mathmodels
Fermat's Room
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: g1zawiercie[at]gmail.com
eTwinning

Gimnazjum Nr 1 i technologia informacyjna i komunikacyjna

[Rozmiar: 25984 bajtów]

Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu

11 Listopada 22
42-400 Zawiercie
326722562

Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu znajduje się na peryferiach miasta. W ostatnich latach zauważa się ciągłą tendencję wzrostową bezrobocia. Przekłada się to na zmianę warunków zżycia naszych uczniów. Nasza młodzież jest bardzo zróżnicowana. Uczęszcza do niej niewiele ponad trzystu uczniów, którzy pochodzą z różnych środowisk Różnice te są widoczne w klasach, w ich ubiorze, w ich zachowaniu. Wpływa to na tworzenie zamkniętych grup przyjaciół. Nasza oferta edukacyjna i pozalekcyjna ma motywować do nauki, uczyć aktywności, podejmowania działań z własnej inicjatywy, uczyć otwartości. Nasze działania mają również konsolidować środowisko uczniowskie, mają służyć kształtowaniu postaw tolerancyjnych i partnerskich.

Co jest tradycją naszej szkoły?

Interdyscyplinarne projekty edukacyjne z TI są tradycją naszej szkoły. Byliśmy prekursorami i propagatorami tej metody w lokalnym środowisku edukacyjnym.


Dlaczego interdyscyplinarne projekty edukacyjne z TI?

Pragniemy naszych uczniów nie tylko wyposażyć w wiedzę i umiejętności wynikające bezpośrednio z etapu i programu nauczania, ale również:

(1) uczyć samodzielnego, twórczego myślenia

(2) uczyć odpowiedzialności za pracę swoją i grupy

(3) bardziej zainteresować przedmiotami nauczania

(4) zwrócić uwagę na zintegrowanie różnych dziedzin nauki

(5) odkrywać indywidualne zainteresowania, uzdolnienia uczniów i uaktywniać je

(6) silniej oddziaływać wychowawczo poprzez pozytywne wzorce


Dlaczego metoda projektu?

Metoda projektu polega na wykonywaniu przez uczniów zadań obejmujących większą partię materiału poprzez samodzielne poszukiwania, pod dyskretną opieką nauczyciela. Poprzez tą metodę dzieci uczą się samodzielnie odkrywać podstawowe zasady. A sztuka nauczania przekształca się w sztukę uczenia dzieci, jak należy samodzielnie się uczyć.

Ponadto metoda projektu uświadamia uczniom fakt, iż obszar, po którym się poruszają, wiedza, jest obszarem zintegrowanym, a obiekty poznawanej rzeczywistości należy poznawać metodą triangulacyjną, oświetlając je ze wszystkich stron z zastosowaniem narzędzi, jakie daje TI - technologia informacyjna.


Dlaczego z zastosowaniem TIiK?

W XXI wieku sprawne posługiwanie się komputerem, gromadzenie, selekcjonowanie i wykorzystywanie informacji jest elementarną umiejętnością Europejczyka. Dlatego też, obowiązkiem szkoły, jest prowokowanie działań uczniowskich kształtujących, wzmacniających i udoskonalających te umiejętności.


Jak pracujemy?

(1) inicjując projekty,

(2) włączając się do projektów

Najczęściej są to projekty eTwinning

TOP

do góry^

Start