Start
Comenius
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: g1zawiercie[at]gmail.com
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu

Harmonia dla ziemi, życia i ludziO projekcie

    W ramach programu Lifelong Learning Comenius w latach 2012/14 Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu uczestniczy w wielostronnym projekcje ekologicznym HELP - Harmonia dla ziemi, życia i ludzi.

   Głównym celem projektu edukacyjnego HELP jest stymulowanie zainteresowania uczniów w zakresie ekologii, świadomości ekologicznej i czystej Europy.

Projekt ukierunkowany jest na:
 • różnicowanie i aktualizowanie ekologicznej wiedzy uczniów,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększenie świadomości uczniów na temat zdrowego i czystego środowiska,
 • zachęcanie uczniów do korzystania z narzędzi IT w celu komunikowania się z partnerami,
 • rozwój świadomości uczniów, pracowników, rodziców uczniów oraz szeroko rozumianej lokalnej społeczności dotyczący podobieństw i różnorodności w ramach ekologicznego stylu życia,
 • rozwijanie konkurencyjnego, uczniowskiego i innowacyjnego, kreatywnego ducha pracy zespołowej,
 • lepsze rozumienie i znajomość europejskiego środowiska kulturowego i społecznego,
 • promocja międzykulturowego doświadczenia i wymiany między partnerami.
    W ramach projektu odbędą się debaty na temat zanieczyszczeń, warstwy ozonowej, uzdatniania wody, gospodarki odpadami, turystyki i zrównoważonego rozwoju, elektroniki i środowiska, szkodliwości narkotyków/alkoholu/tytoniu, roślin genetycznie zmodyfikowanych i zdrowej żywności.
    Prace projektowe zostaną częściowo włączone w ramy zajęć klasowych podczas takich lekcji, jak biologia, geografia, chemia, fizyka, sztuka, literatura, wiedza, wychowanie fizyczne oraz zajęć dodatkowych. Będą zorganizowane również zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem działań takich, jak "burza mózgów”, warsztaty, Internet i debaty. Informacje będą przekazywane nie tylko na spotkaniach, ale również za pośrednictwem Internetu.

    Placówki, z którymi rozpoczęliśmy współpracę znajdują się w:
 • Rumunii
 • Turcji
 • Francji
 • Polsce
 • Słowenii
 • Portugalii
 • Hiszpanii
 • we Włoszech
 • na Malcie
Zobaczmy, co czeka uczestników projektu w poszczególnych krajach:

TURCJA - spotkanie nauczycieli działających w projekcie
 • Prezentacje wszystkich partnerów szkoły,
 • Planowanie działań w ramach projektu, mobilności oraz planu realizacji i procedura oceny - poczynione przez Rumunię,
 • Warstwa ozonowa i zapobieganie globalnemu ociepleniu - debata,
 • Dobre jedzenie - zdrowa żywność - warsztaty.
HISZPANIA
 • Bioróżnorodność - debata,
 • Projekt strony internetowej,
 • Sztuka - przedmioty artystyczne z odpadów,
 • Logo i plakat projektu - warsztaty.
FRANCJA
 • Zawsze Zielona -akcja sadzenia drzew,
 • Eko - moda - ubrania wykonane z papieru,
 • Wystawa rysunków.
SŁOWENIA
 • Ochrona konsumentów - PPT. prezentacje,
 • Zielony marsz,
 • Dzień Ziemi - 22 kwietnia - PPT. prezentacje,
 • Broszura "Cap Green".
MALTA
 • Zdrowie i genetycznie modyfikowane rośliny - ppt. prezentacja,
 • Rozwój turystyki i zrównoważonego - debata,
 • Ocena pierwszego roku realizacji projektu.
POLSKA
 • Uzdatnianie wody i gospodarki – wizyta, debata i badania w Przedsiębiorstwie Oczyszczania Wody,
 • Sport jako osobista edukacja ekologiczna - konkursy,
 • Eco - nary.
PORTUGALIA
 • Eco-biuletyn na stronie internetowej instytucji partnerskich,
 • FAQ – Przykłady dobrych praktyk ekologicznych,
 • Niekonwencjonalne źródła energii - debata.
WŁOCHY
 • Zielony festiwal - piosenki, wiersze, tańce, itp.,
 • Ochrona środowiska i prawa człowieka (nowy trend na poziomie UE) - debata,
 • DVD "ECO-BIBLIOTEKA".
RUMUNIA

-zebranie produktów końcowych:
 • DVD - "ECO-Library" - zawierające wszystkie prezentacje i materiały dotyczące tematu,
 • Dobre praktyki ekologiczne,
 • "WPR GREEN" - broszura,
 • ECO-Nary
- końcowa ocena projektu
- konferencja międzynarodowa

do góry^


Turcja

Galeria zdjęć

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

    W dniach od 25 września do 1 października 2012 w ramach projektu Comenius Help „Harmony for EARTH, for LIFE, for PEOPLE”, odbyło się pierwsze robocze spotkanie nauczycieli ze wszystkich szkól partnerskich w Turcji. Naszą szkołę reprezentowały: p. Małgorzata Paliga oraz p. Magdalena Pawlikiewicz.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu  Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

    W trakcie spotkania szczegółowo omówiono i rozplanowano spotkania oraz przedyskutowano i rozdzielono zadania, które będą wypełniane przez każdą szkołę partnerską w trakcie trwania całego projektu. Dyskutowano na temat formy i przebiegu ewaluacji projektu (ewaluacja, co dwa miesiące, kaskadowa, w formie kwestionariuszy przeprowadzonych w każdej partnerskiej szkole).

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu   Gimnazjum nr 1 w Zawierciu
Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Nauczyciele ze szkół partnerskich podjęli pracę nad szablonem strony internetowej projektu.  Treść strony projektu opracowują wszyscy partnerzy. Natomiast szkoła z Portugalii dodatkowo odpowiada za obsługę techniczną strony.

Gimnazjum nr 1 w ZawierciuGimnazjum nr 1 w Zawierciu
Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

    Nauczyciele mieli okazję zwiedzić malownicze miasteczko Beypazar, wywodzące się z czasów osmańskich, którego specyfiką jest bazar oraz malownicza architektura. Miejsce słynie z oryginalnych wyrobów ze srebra.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

    Obecnie, w naszej szkole trwa nabór uczniów do grupy Comenius, która będzie aktywnie działać w projekcie. Ponadto uczniowie przygotowują swoje propozycje na plakat i logo projektu.
Dwoje uczniów, którzy opracują najlepszą prezentację pt „Biodiveristy” - (Bioróżnorodność) oraz „Unconventional energy” - (Niekonwencjonalne źródła energii), w listopadzie wyjedzie wraz z opiekunami na spotkanie w ramach projektu do szkoły w Hiszpanii.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

do góry^


Hiszpania

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

    W dniach od 24 do 29 listopada 2012 roku, w ramach projektu Comenius Help „Harmony for EARTH, for LIFE, for PEOPLE”, odbyło się drugie robocze spotkanie nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich w Hiszpanii. Naszą szkołę reprezentowały: p. Małgorzata Paliga oraz p. Małgorzata Pucek, a także Aleksandra Socha i Adrianna Nieroda z klasy IID. Tym razem miejscem spotkania było miasteczko Paiporta, w regionie Walencja, w Hiszpanii.

Uczennice brały czynny udział w zajęciach wraz z hiszpańską młodzieżą. Uczestniczyły m.in. w warsztatach TRASH ART, w trakcie których młodzież ze wszystkich krajów partnerskich miała okazję wykonać obiekty artystyczne z rzeczy, które na co dzień wyrzucamy. Trash Art to alternatywna forma recyklingu. Sztuka ze śmieci staje się coraz bardziej popularną formą ekspresji.


Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni przez burmistrza miasta Paiporta na spotkanie w Urzędzie Miasta, mieli również okazję uczestniczyć w wycieczce edukacyjnej do miasta Walencja. Podziwiano stare miasto, jak również nową część City of Art and Science wraz z jednym z największych oceanariów.


Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Według mnie wyjazd do Hiszpanii był bardzo udany. Na początku trochę denerwowałam się przed tą podróżą, ponieważ po raz pierwszy leciałam samolotem, a także nie byłam pewna czy potrafię porozumieć się z rodziną, u której będę mieszkać - jednak wszystko poszło dobrze. Mieszkałam u wspaniałych ludzi, którzy troszczyli się o mnie każdego dnia. To właśnie rodzice moich hiszpańskich przyjaciółek zabrali mnie, abym mogła zobaczyć słynne oceanarium w Walencji. W Hiszpanii była piękna pogoda, czułyśmy się tam wspaniale. Nauczyłyśmy się kilku słówek po hiszpańsku, a także uczyłyśmy naszych nowych przyjaciół polskich słówek. Wiele zabawnych przygód na pewno zapamiętamy na zawsze.
Spróbowałyśmy także tamtejszych smakołyków, owoców i typowych hiszpańskich potraw np. paelli. Pomimo kilku przeciwności losu wyjazd ten zaliczam do bardzo, bardzo udanych i cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tym projekcie. Była to dla mnie wspaniała przygoda, której nigdy nie zapomnę.do góry^


Słowenia

W dniach od 2 do 8 marca 2013 r. grupa uczniów i nauczycieli z naszego gimnazjum gościła w Ljubljanie, w Słowenii. Tygodniowy pobyt związany był z realizacją projektu "Harmony for Earth, for Life, for People", który ma na celu aktualizowanie wiedzy uczniów w zakresie ekologii, świadomości ekologicznej i czystej Europy.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Uczniowie mieszkali u słoweńskich rodzin, więc musieli wykazać się samodzielnością, odpowiedzialnością i znakomitą znajomością j.angielskiego, ponieważ tylko w ten sposób mogli porozumieć się ze swymi gospodarzami.
Uczennice przedstawiły też w języku angielskim krótki film pt. „Consumer protection”, który przygotowała jeszcze w Polsce grupa uczniów działających w ramach projektu.  W ramach końcowego produktu, jakim jest booklet „Little Green Riding Hood”, uczennice zaprezentowały wcześniej opracowane wiersze, opowiadania i komiksy o tematyce ekologicznej.  

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Ważnym wydarzeniem był tzw. Eco - March, w czasie którego uczestnicy projektu przemaszerowali ulicami Ljubljany prezentując ekologiczne hasła, np.: Less pollution is the best solution!; Let’s go green to get our globe clean!, i dotarli do Urzędu Miasta, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielem organu edukacyjnego.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Niezapomnianym wydarzeniem dla wszystkich była wycieczka do jednej z największych jaskiń w Europie - Postojnej, gdzie podziwiano cuda natury podczas pieszej wędrówki oraz w czasie krótkiej przejażdżki pociągiem. Pomimo niesprzyjającej aury uczestnicy mieli okazję zwiedzić nadmorskie miasteczko – Piran. Kolejnym punktem wycieczki była możliwość zwiedzenia miejsca, gdzie produkowane jest prosiutto, tak zwana szynka parmeńska.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Dużo czasu uczennice spędzały ze swymi tymczasowymi rodzinami. Czas ten był znakomitą okazją do zaobserwowania różnic obyczajowych związanych z codziennym życiem. Ale nie tylko, ponieważ Gospodarze starali się jak najbardziej uatrakcyjnić pobyt swoim gościom. Nie zabrakło więc wycieczek i wspólnego zwiedzania miasta. Można powiedzieć, że ten wyjazd był fantastyczną przygodą, z której wiele można było się nauczyć.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Kilka słów od uczestniczek wyjazdu:

Wyjazd do Słowenii był dla mnie wielkim przeżyciem - nigdy nie byłam tak daleko od domu. Na szczęście podczas całej wymiany poznałam wiele wspaniałych osób z całego świata, które umiliły mi ten wspólnie spędzony czas. Jednym z odwiedzonych przez nas miejsc był piękny, przypominający włoską Wenecję, Piran. Nadmorskie miasto o imponującej budowie. Myślę, że ten wyjazd zapamiętam na długo, w dużej mierze dzięki nawiązanym tam przyjaźniom. /Julia

Słowenia to piękny kraj, a ludzie są otwarci i weseli. Poznałam całe mnóstwo osób, których nigdy nie zapomnę. Było naprawdę dużo śmiechu i świetnej zabawy :) Nadal piszemy do siebie i mamy dużo świetnych wspomnień. W Słowenii jest wiele pięknych miejsc, z których kilka udało nam się zobaczyć, a podczas warsztatów nauczyłam się współpracować w grupie. / Karolina

do góry^


Polska

W dniach 11 - 16 maja 2013 roku, w ramach realizacji projektu COMENIUS, noszącej w tym roku nazwę „Harmonie for Earth, for People, for Life”, naszą szkołę odwiedzili goście z 8 krajów: Turcji, Słoweni, Francji, Malty, Hiszpanii, Rumunii, Włoch i Portugalii. Jeszcze przed oficjalnym powitaniem, które nastąpiło 11 maja, młodzież z zagranicy wraz z opiekunami miała okazję zwiedzić dawną stolicę naszego państwa - Kraków.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Pierwsze spotkanie grup z wszystkich państw odbyło się w naszej szkole, tuż po uroczystym powitaniu gości, podczas którego mieli okazję zaprezentować się nasi uczniowie. Uroczystość poprowadziły Anna Lewandowska i Marcelina Woźniak z klasy IIID.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Kilka utworów zaśpiewały Joanna Sabuda oraz Agnieszka Łazarowicz z klasy IIID i Agata Foryś z klasy ID, a Magdalena Skowronek, Anna Szczygieł i Krystian Bąk z klasy IIIE zatańczyli krótką choreografię, stworzoną przez dziewczyny do słowiańskiej muzyki.

Gimnazjum nr 1 w ZawierciuGimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w ZawierciuGimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w ZawierciuGimnazjum nr 1 w Zawierciu

Zaprezentował się także szkolny chór pod batutą pani Barbary Czajkowskiej i zagrał nasz zespół rockowy w składzie: Dagmara Gajecka IID, Bartłomiej Zjawiński IIIC, Michał Kaliszuk IIID z wokalistką ze Szczekocin - Darią Śmietaną.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Ponieważ projekt jest ekologiczny, jeszcze tego samego dnia goście mieli okazję zwiedzić oczyszczalnię ścieków, znajdującą się w Zawierciu i przedstawić przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Kolejnym punktem programu była wycieczka na zamek w Ogrodzieńcu.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Młodzież zwiedziła również hitlerowski obóz Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Nie zabrakło także zajęć sportowych, ale gwoździem programu było wielkie gotowanie i degustowanie tradycyjnych potraw wszystkich krajów partnerskich, które miało miejsce 15 maja. Pogoda dopisała, więc piknik udał się wyśmienicie. Każda grupa miała swoje stoisko, na którym wystawiała przygotowaną przez siebie potrawę. Tłok był ogromny, bo każdy chciał spróbować frykasów z innych krajów.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w ZawierciuGimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Kiedy wszystkie talerze i miski były już puste, zaczęły się zajęcia taneczne. Młodzież uczyła się wzajemnie kroków tradycyjnych tańców. Śmiechu było przy tym co niemiara.  

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Czas spotkania upłynął szybko. 15 maja odbyło się oficjalne zakończenie części projektu realizowanej w szkole, zostały wręczone certyfikaty i wykonane pamiątkowe zdjęcia.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Podczas tego tygodnia między uczniami z różnych stron świata wytworzyła się szczególna więź, powstały nowe przyjaźnie, które, mamy nadzieję, będą trwały długi czas.

Francja

Termin: 28.09.2013r.- 03.10.2013r.
Uczestnicy:
Uczniowie: Kacper Lipa – kl. IIIA
               Krystian Pułtorak – kl. IIIA
               Szymon Śliwa – kl. IIID
Nauczyciele :
Pani Małgorzata Paliga – koordynator programu Comenius
Pani Agata Szlacheta - opiekun

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Wszystko zaczęło się 28 września, kiedy to w chłodny jesienny poranek spotkaliśmy się na parkingu przed MOK  w Zawierciu. Tam czekał na nas bus, którym pojechaliśmy na lotnisko w Warszawie. Około 9.00  byliśmy już na miejscu. Na lot z Warszawy do Amsterdamu czekaliśmy aż do 14.00. Moment startu był ekscytujący, ponieważ niektórzy z nas po raz pierwszy mieli znaleźć się w powietrzu. Z niecierpliwością czekaliśmy aż samolot zacznie się rozpędzać, by unieść nas w chmury. Nastąpiło to zupełnie niespodziewanie i wkrótce mogliśmy, patrząc przez okienka, podziwiać białe obłoczki  unoszące się  wokół samolotu.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Lot minął spokojnie i przyjemnie – stewardesy Z Królewskich Linii Lotniczych Holandii zadbały, byśmy nie byli głodni i spragnieni. Amsterdam przywitał nas piękną i słoneczną pogodą. Tamtejsze lotnisko zrobiło na nas  ogromne wrażenie. Nie chodzi o wielkość, ale o bardzo przemyślany wygląd wnętrza, w którym znalazło się świetne miejsce dla podróżnych oczekujących kilka godzin na swój lot. Wygodne leżaki, legowiska, zielone miękkie kanapy w otoczeniu prawdziwych drzew, śpiew ptaków i inne odgłosy natury płynące z głośników – to wszystko ma zrelaksować strudzonych wędrowców.
Po kilku godzinach oczekiwania wylecieliśmy do Bordeaux. Tam oczekiwał na nas bus, którym udaliśmy się do Hotelu „IBIS”. Niedzielę poświęciliśmy na zwiedzanie miasta, zobaczyliśmy targ z różnymi francuskimi przysmakami: krewetkami, małżami, ośmiorniczkami, ostrygami i przeróżnymi rodzajami ryb, przypraw, warzyw i owoców. Potem podziwialiśmy uroczą starówkę z bazyliką St. Michel i jej wspaniałą dzwonnicą.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

W centrum miasta spotkaliśmy się z Hiszpanami, Portugalczykami, Słowenkami i Maltańczykami.– uczestnikami programu Comenius, którzy, podobnie jak my, przylecieli dzień wcześniej. W poniedziałek rano w Bordeaux byli już wszyscy przedstawiciele 9 krajów. Wreszcie mogliśmy wyruszyć autobusem do Mont de Marsan. Po drodze gospodarze urządzili nam piknik na świeżym powietrzu, potem udaliśmy się do portu w Arcachon i zobaczyliśmy, w jaki sposób produkuje się ostrygi. Zwiedzaliśmy kurort w Basenie Arcachon nad Oceanem Atlantyckim oraz Wielką Wydmę Piłata (la Dune du Pyla), największą pod względem wysokości (110 m) i objętości piasku wydmę w Europie. Wdrapanie się na nią w upalnym słońcu okazało się nie lada wyczynem. Jednak wspaniałe widoki „Srebrnego Wybrzeża” zrekompensowały nam trudy wspinaczki. Z góry świetnie było widać największe w Europie lasy sosnowe, zwane Borem w Landach. Wieczorem dotarliśmy do szkoły, uczniowie pojechali do swych francuskich rodzin, opiekunowie zaś do hotelu.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Kolejny dzień też był pełen wrażeń, po uroczystym powitaniu przez dyrektora szkoły, uczniowie udali się na warsztaty profilaktyczne. Uczyli się, jak udzielać pierwszej pomocy, jakie skutki wywołuje alkohol i inne używki, mogli porozmawiać z psychologiem. Przedstawili prezentacje PPT, wcześniej przygotowane w każdym z krajów na temat „Teenagers, drugs and alcohol” oraz wspólnie w mieszanych, międzynarodowych grupach opracowywali plakaty o tematyce Global Worming, które następnie umieszczono na szkolnej ścianie. Po południu miało miejsce symboliczne sadzenie drzewek na terenach, które zostały dotknięte kataklizmem w 2009r. Wskutek huraganu zniszczone zostały ogromne połacie lasu. Do dziś trwa akcja zadrzewiania specjalnymi odmianami roślin. Mieliśmy okazję oglądać szkółkę, w której produkuje się sadzonki.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

W środę młodzież z poszczególnych państw przedstawiała swoje prezentacje i plakaty, promujące zdrowy styl życia, bez używek , ale za to z szacunkiem dla naszej planety. Tego dnia wszyscy uczestnicy programu spotkali się w Urzędzie Miejskim z merem miasta Mont de Marsan i otrzymali specjalne certyfikaty udziału we francuskiej części programu.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Czwartek to oczywiście czas powrotu : 5.45  Mont de Marsan – 9.00 Bordeaux-15.50 Amsterdam-22.35 Warszawa-02.30 (piątek) Zawiercie. W Polsce przywitała nas już prawdziwie jesienna aura, w nocy -5 stopni, a w Akwitanii trwa jeszcze prawdziwe lato… Z tego i z wielu innych powodów wyjazd można uznać za bardzo udany.

asza

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

do góry^


Malta

Termin: 23.11.2013-29.11.2013
Uczestnicy:
Uczennice:
              Iga Sobalska, Olga Tylkowska, klasa IIIA
Nauczyciele:
              Koordynator projektu: pani Małgorzata Paliga
              Opiekun: pani Agata Szlacheta

Malta – brzmi dla nas nieco egzotycznie, bo jest to jeden z bardziej odległych krajów biorących udział w projekcie, kraj zadziwiający i pełen tajemnic. Składa się z trzech wysp: Malty, Gozo i Comino, łącznie zajmujących 316 km kw., a zamieszkałych przez prawie 400 tyś. mieszkańców. To najdalej wysunięte na południe europejskie państwo (240 km dzieli je od wybrzeży Afryki) szczyci się największą ilością obiektów historycznych w przeliczeniu na kilometr kw. Stąd nazywana jest często muzeum pod otwartym niebem.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Nasza przygoda związana z tym niezwykłym miejscem rozpoczęła się 23 listopada 2013r. Z lotniska w Pyrzowicach wystartowaliśmy do Frankfurtu, by tam, po wielogodzinnym oczekiwaniu, wsiąść w samolot na Maltę. W Valletcie, stolicy tego małego kraju, byliśmy ok. 22.00. Na lotnisku czekała na nas nauczycielka ze szkoły w Naxxar oraz rodziny, u których miały mieszkać Iga i Olga.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

W niedzielę opiekunowie wraz z uczniami zwiedzali miasto Birgu, zwane inaczej Vittoriosa. To miejsce, w którym znajdują się zabytki z czasów panowania na wyspie joannitów, m. in. Fort św. Anioła czy Pałac Inkwizytorów. Z Birgu udaliśmy się do Rabatu, który dawniej był częścią Mdiny (dawnej stolicy Malty), dziś są to dwie miejscowości, ale jakby zrośnięte ze sobą. Mdińskie uliczki są bardzo wąskie. Można tu podziwiać stare arystokratyczne rezydencje z kolorowymi okiennicami oraz ozdobnymi kołatkami.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Miejscowość silnie związana jest z kultem św. Pawła, który przez trzy miesiące mieszkał na wyspie, prowadząc działalność misyjną (Plac i Katedra św. Pawła). Z Mdiny do Rabatu przechodzi się przez bramę w starych, wysokich murach oraz most nad fosą. Jest to znacznie większe miasto handlowe. Można tu zobaczyć wiele intersujących zabytków, m.in. kościół św. Pawła z końca XVI w. oraz Grotę św. Pawła. Według przekazów mieściło się tam dawniej rzymskie więzienie.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

W poniedziałek rano pojechaliśmy do szkoły w Naxxar. Zwiedzaliśmy cały obiekt, bowiem placówka składa się z kilku budynków. Jest bardzo nowoczesna, w każdej klasie znajdują się tablice multimedialne i projektory. Pracownie chemiczne, biologiczne i fizyczne to małe laboratoria, wyposażone w nowoczesne narzędzia badawcze. Bardzo pozytywne wrażenie zrobiła na nas olbrzymia multimedialna biblioteka i czytelnia, zapełniona po brzegi uczniami przygotowującymi się do zajęć i egzaminów. Po obejrzeniu szkoły uczniowie wraz z nauczycielami obejrzeli prezentację na temat zagrożeń związanych z paleniem nikotyny. Następnie każdy z młodych uczestników projektu przestawiał prezentację, wcześniej przygotowaną w każdym z krajów, dotyczącą żywności modyfikowanej genetycznie.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Po południu wszyscy uczestnicy projektu zwiedzali Vallettę, obecną stolicę Malty. To niezwykłe miasto zdumiewa swym klimatem zupełnie odmiennym od europejskiego, a to wszystko za sprawą połączenia wielości kultur.
Zobaczyliśmy Barakkka Gardens, jeden z najpiękniejszych parków na Malcie zlokalizowany na wyniosłym bastionie Piotra i Pawła. Rozciąga się stąd widok na Grand Harbour, fort Angelo i dalej na morze. Następnie udaliśmy się do Katedry św. Jana, świątyni wybudowanej jako kościół joannitów w XVI w. Historię wyspy poznaliśmy, oglądając film Malta 5D show, a jest to historia fascynująca, bo tereny te należały w przeszłości do Rzymian, Arabów, Kawalerów Maltańskich i Brytyjczyków. Ich obecność odcisnęła na wyspie piętno, przede wszystkim w postaci bardzo różnorodnej architektury.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

We wtorek popłynęliśmy promem na Gozo, to piękna i malownicza wysepka o powierzchni 67 km kw. Według legendy właśnie tu nimfa Kalipso więziła Odyseusza. Turystów przyciąga na Gozo niezwykła przyroda i malownicze krajobrazy. Najwspanialszym z nich jest formacja skalna AZURE WINDOW, ukształtowana w formie łuku wystającego z morza. Maleńkie wioski zachwycają oryginalną zabudową, wyspa słynie również z ekologicznych upraw. Mieliśmy okazję odwiedzić jedno z gospodarstw i posmakować zdrowych warzyw i owoców, zarówno surowych, jak i przetworzonych (pomidory, pomarańcze, figi, kaktusy!).

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Na wyspie znajduje się też kompleks megalitycznych świątyń Ġgantija, wpisanych w 1980 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Robią niesamowite wrażenie, powstały ok. 5800 lat temu i były miejscami prehistorycznego kultu płodności.
W  środę wszyscy uczestnicy projektu spotkali się w szkole w Naxxar. Uczniowie przedstawiali prezentacje na temat ekoturystyki w swoim kraju. Następnie odbyły się warsztaty, w czasie których młodzież tworzyła ekostroje z używanych materiałów. Potem miał miejsce ekofashion. Nasze uczennice pracowały razem ze Słowenkami i to jedna z nich, Berenice, zaprezentowała efekt wspólnej pracy dziewcząt.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Po spotkaniu poświęconym ewaluacji dotychczasowych działań i planowaniu następnego pobytu w Portugalii uczestnicy projektu zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie na dziedzińcu szkoły w Naxxar.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Następnego dnia, który był wyjątkowo deszczowy, ale i bardzo ciepły (ok.18 stopni), Iga i Olga zwiedzały ze swoimi zagranicznymi przyjaciółmi Maltę wzdłuż i wszerz, (co nie jest zbyt trudne- powierzchnia 246 km kw.) Do domu wróciliśmy w piątek późnym wieczorem.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Polecamy wszystkim Maltę, wyspę słońca i rycerzy!

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

do góry^


Portugalia

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

W dniach 22-27.03.2014 dwie uczennice naszego gimnazjum, Katarzyna Mazur oraz Dominika Witczyk z klasy IIIA, wraz z opiekunkami, p.M.Paligą -koordynatorem oraz p.M.Miąsko, wzięły udział w kolejnym spotkaniu w ramach projektu Comenius „Harmony For Earth, For Life, For People”. Tym razem miejscem spotkania było miasto Aveiro w Portugalii.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Uczennice brały czynny udział w zajęciach "The World is like a puzzle". Bariera językowa właściwie nie istniała. Kasia i Dominika świetnie porozumiewały się z młodzieżą i nauczycielami w języku angielskim. Dziewczęta mieszkały u swoich portugalskich kolegów, razem z nimi chodziły do szkoły i poznawały realia życia codziennego nastolatków w Portugalii. W tym czasie nauczyciele debatowali nad wcześniej przygotowanymi prezentacjami dotyczącymi FAQ oraz przedstawili działania poszczególnych szkół na poziomie szkolnym i lokalnym w zakresie tematyki ekologicznej (prezentacje ppt).

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Niezapomniane wrażenia uczestnicy spotkania wynieśli z wycieczki na pobliskie plaże oraz do miast: Obido,  Nazare i do sanktuarium w Fatimie.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Czas wolny od pracy projektowej uczennice spędzały ze swoimi portugalskimi "opiekunkami": Bardzo szybko zawiązały się nowe przyjaźnie i w rezultacie trudno im było się rozstać, kiedy nadszedł czas wyjazdu do Polski.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

do góry^


Sardynia

W dniach od 25 do 30 maja 2014 trzy uczennice naszego gimnazjum z klasy IID: Agata Foryś, Wanessa Lassak i Roksana Widawska oraz dwie nauczycielki: Pani Dyrektor Katarzyna Jaworska i koordynator projektu Małgorzata Paliga gościły w mieście Cagliari i Decimomannu w Sardynii. Tygodniowy pobyt związany był z podsumowaniem projektu "Harmony for Earth, for Life, for People".

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Uczennice mieszkały u sardyńskich rodzin, więc musiały się wykazać dużą znajomością języka angielskiego, ponieważ był to jedyny sposób, dzięki któremu mogły się porozumieć. Nasza delegacja uczestniczyła w różnego rodzaju zajęciach integracyjnych. W pierwszym dniu miał miejsce ECO-FESTIVAL, w trakcie którego Agata i Roksana zaprezentowały dwie piosenki ekologiczne, jedną w języku angielskim, drugą w języku polskim. Wanessa zaprezentowała dwa wiersze ekologiczne napisane wcześniej przez kolegów i koleżanki z naszego gimnazjum i przetłumaczone na język angielski. W czasie gdy odbywały się zajęcia sportowe i taneczne dla uczniów, nauczyciele omówili wypracowane dotąd produkty i podsumowali pracę w projekcie, a następnie wzięli udział w sympozjum Comenius Multilateral Partnership 2012-2014 HARMONY for EARTH, for LIFE, for PEOPLE - INTERNATIONAL CONFERENCE IMPACT OF EUROPEAN PROJECTS zorganizowanym przez koordynatora projektów europejskich z Rumunii.
W trakcie konferencji dyskutowano na temat wpływu europejskich projektów, jako nowoczesnego sposobu interkulturowej edukacji w poszanowaniu różnic religijnych i kulturowych, a  koordynator projektu Małgorzata Paliga przedstawiła artykuł na temat wpływu projektów europejskich  na szkoły.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

W drugim dniu pobytu  uczennice  przedstawiły wykonane przez siebie ulotki, plakaty dotyczące tematyki Environment and Human rights (Środowisko i prawa człowieka).

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Zakończenie projektu oraz ceremonia wręczenia certyfikatów miała miejsce w urzędzie miasta. Uczestnicy projektu mogli spotkać się z Prezydentem Miasta Decimomannu.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Podczas wyjazdu nie zabrakło także atrakcji. W trakcie wycieczki edukacyjnej do Su Nuraxi Barumini i San Giovanni di Sinis-Tharros uczestnicy spotkania dowiedzieli się kilku ciekawostek o wyspie, a także mieli szansę zobaczyć najpiękniejszą plażę w okolicy.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

 do góry^


Start