REGULAMINY I ZASADY

Każda biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej posiadają regulamin, czyli zbiór przepisów normujących zasady postępowania. Tak jest i w naszym przypadku.


Każdy nowy rok szkolny to kolejne spotkania biblioteczne z uczniami klas pierwszych, którzy zaznajamiani są z regulaminami biblioteki i ICIM. Wiadomo jednak, że ta wiedza może po jakimś czasie wyparować, dlatego zamieszczamy ku pamięci pełne teksty regulaminów wywieszonych w naszym centrum biblioteczno-multimedialnym.