Na początku października 2012 roku w szkolnej bibliotece ruszył projekt edukacyjny dla klas II. Tytuł projektu brzmiał:

„Czy zasady i metody pracy z dziećmi propagowane przez Janusza Korczaka są aktualne w dzisiejszym świecie?”

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Grupę projektową tworzyli uczniowie z klas IIA, IIB i IIC. Liderem grupy została wybrana Agata Dąbrowska z klasy IIC. Pozostałymi siedmioma uczestnikami byli: Sylwia Matysik IIC, Weronika Adamus IIA, Ewelina Rojewska IIA, Katarzyna Mazur IIA, Dominika Witczyk IIA, Anna Machnik IIB i Cezary Kania IIC.
Osiem osób w ciągu dwóch tygodni poznało sylwetkę Janusza Korczaka i przygotowało prezentację multimedialną o tej niezwykłej postaci, którą Ewelina i Czarek przedstawili kolegom i koleżankom podczas podsumowującego projekt spotkania.

Pierwsze spotkanie miało na celu m.in. ustalenie z uczniami czego będzie dotyczył projekt. Głównym punktem zajęć była projekcja filmu "Korczak". Na tę okazję czytelnia szkolna zamieniła się w małą salę kinową. Młodzież z zainteresowaniem obejrzała film ukazujący Korczaka i jego walkę o życie dzieci podczas II wojny światowej. Po obejrzeniu filmu uczniowie zapoznali się z tematami do opracowania i wybrali te, które chcieliby przygotować. Każdy dostał swoje zadanie do zrealizowania i określony termin. Przez kolejne dni mogli spotykać się z nauczycielkami koordynującymi projekt na konsultacjach. Projekt edukacyjny to metoda wymagająca od uczniów dużego zaangażowania w realizację zadań. To oni odpowiadają za przygotowanie wszystkiego na czas według określonego terminarza. Nauczyciel pełni tutaj jedynie rolę koordynatora i osoby wspomagającej działania młodzieży.

Projekt zakończył się w listopadzie. Uczestnicy projektu przedstawili zaproszonym na prezentację koleżankom i kolegom wynik swoich badań w postaci prezentacji multimedialnej. Liderka grupy, Agata, świetnie poradziła sobie z moderowaniem spotkania oraz z czuwaniem nad poprawnością wyświetlania prezentacji. Bardzo dobrze podsumowała spotkanie, zachęcając widzów do włączenia się w dyskusję. Ostatecznie młodzież zdecydowała, że wartości i zasady wychowawcze propagowane przez Korczaka nadal są aktualne i warto o nich pamiętać również we współczesnym świecie.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu