Start
Wydarzenia
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: g1zawiercie[at]gmail.com
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu

Dzień Praw Człowieka w G1Gimnazjum nr 1 w Zawierciu


Dzień Praw Człowieka jest świętem obchodzonym na całym świecie. Zostało ono ustanowione w dzień rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. 10 grudnia jest dniem, podczas którego wszyscy chcemy zwrócić uwagę na konieczność ochrony, zapewnionych wszystkim obywatelom Ziemi równych praw. W tym dniu chcemy podkreślić również jak często na świecie dochodzi do łamania praw człowieka.
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu, jako jedna ze szkół programu Szkoły Stowarzyszone UNESCO, włączyła się w obchody tego dnia. Grupa uczniów przeprowadziła z tej okazji akcję plakatową na terenie szkoły oraz zorganizowała dla przedstawicieli wszystkich klas zajęcia, podczas których nakreśliła, w formie prezentacji przez siebie przygotowanej i przeprowadzonej, wagę i rolę praw człowieka i potrzebę ich ochrony. Z tej okazji uczniowie IIIB: Konrad Czech i Szymon Cisowski, pod opieką p. D. Śliwy, przeprowadzili również ciekawy quiz.
Pragniemy przypomnieć też i podkreślić, jak wielką rolę po zakończeniu II wojny światowej odegrało UNESCO podczas tworzenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej w Paryżu, 10 grudnia 1948 roku.

do góry^

Start
Wydarzenia