Start
Wydarzenia
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: g1zawiercie[at]gmail.com
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu

Spotkanie  pod Tablicą, upamiętniającą
działaczy organizacji „Płomień” w Zawierciu


Gimnazjum nr 1 w ZawierciuGimnazjum nr 1 w Zawierciu

18 września 2016 roku o godzinie 12:00 pod Tablicą upamiętniającą działaczy organizacji „Płomień” w Zawierciu zebrali się samorządowcy, uczniowie zawierciańskich szkół, rodziny pomordowanych członków tej pierwszej zawierciańskiej organizacji, której celem była walka z okupantem hitlerowskim, i gospodarze uroczystości: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu.
Każdego roku 18 września w rocznicę masowych aresztowań członków tej organizacji spotykają się Ci, dla których pamięć o przeszłości, a szczególnie o naszej lokalnej historii, jest ważna.
 
Stanisław Czapla, nauczyciel w Szkole Handlowej w Zawierciu, zaproponował w październiku 1939 roku dyrektorowi tejże szkoły, Wacławowi Chrzanowskiemu, współpracę przy redagowaniu lokalnego pisma. Dyrektor zgodził się, a w listopadzie 1939 roku redakcja gazetki rozszerzyła działalność, wskutek czego zawiązała się podziemna organizacja "Płomień". Jej założycielami byli Wacław Chrzanowski, Stanisław Czapla, Urszula Leszczyńska (polonistka Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Zawierciu), Franciszek Majczak (woźny tejże), Janina Nowacka (sekretarka tejże) oraz Józefa Ważanka-Jabczyńska (nauczycielka szkoły w Wysokiej).
Organizacja założyła sobie następujące cele:
1. Redagowanie i drukowanie gazetki "Płomień";
2. Wydawanie ulotek
3. Ochrona młodzieży przed wywożeniem do Niemiec (młodzież zagrożoną wywiezieniem przyjmowano za darmo do Szkoły Handlowej bądź meldowano jako pomoc domową w wybranych rodzinach);
4. Udzielanie pomocy materialnej młodzieży i rodzinom nie posiadającym środków do życia;
5. Wysyłanie paczek żołnierzom wziętym do niewoli.
Środki finansowe na działalność organizacji pochodziły głównie od anonimowych darczyńców.
W organizacji działali m.in. nauczyciele, urzędnicy, studenci, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz harcerze.
Organizacja upadła 18 września 1940 roku na skutek masowych aresztowań członków organizacji przez Gestapo (w sumie około 120 osób). Wielu członków organizacji wywieziono do obozów koncentracyjnych, a ich rodziny prześladowano.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki biorą udział w wielu działaniach, które kształtują patriotyzm, również ten lokalny. Pod opieką pani dyrektor Katarzyny Jaworskiej i nauczycielki historii Marty Przybyły społeczność szkolną reprezentowali Bartosz Pałęga, Kinga Baran, Agnieszka Leśniak i Patrycja Machnik.

do góry^

Start
Wydarzenia