Start
Wydarzenia
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: g1zawiercie[at]gmail.com
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu


Wycieczka w ramach innowacji chemicznej


Gimnazjum nr 1 w ZawierciuGimnazjum nr 1 w Zawierciu

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Wycieczki przedmiotowe z chemii inspiracją w poszukiwaniu zawodu" 13 czerwca 2016 roku odbyliśmy wycieczkę do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach.
Zwiedziliśmy Laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w której przy wykorzystaniu nowoczesnego wyposażenia pomiarowego i wysokospecjalistycznej aparatury badawczej wykonuje się badania:
- serologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne materiałów klinicznych,
- fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody do picia i na potrzeby gospodarcze oraz wody z kąpielisk i basenów kąpielowych,
- czynników szkodliwych w środowisku pracy,
- fizyko-chemiczne i bakteriologiczne żywności, w tym substancji dodatkowych dozwolonych w środkach spożywczych, jak i zanieczyszczeń żywności,
- pomiary skażeń promieniotwórczych żywności oraz pomiary zawartości naturalnych radionuklidów w materiałach budowlanych.
Ponadto prowadzone są badania związane z zagrożeniem bioterrorystycznym, a także badania związane z importem towarów na obszar Polski, który stał się integralną częścią rynku wspólnotowego.
Głównym więc celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganie powstawania chorób, w tym zakaźnych i zawodowych.
Inspekcja zajmuje się także działalnością oświatowo- zdrowotną i promocją zdrowia.

do góry^

Start
Wydarzenia