Start
Wydarzenia
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: g1zawiercie[at]gmail.com
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu


Zakończenie projektu „Młodzieżowa Akademia Obywatelska”We wrześniu kończymy, trwający od półtora roku projekt, realizowany we współpracy z Centrum Inicjatyw Lokalnych, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Celem projektu było podniesienie aktywności obywatelskiej  uczniów  z terenu powiatu zawierciańskiego, w tym:
- kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, społecznych i etycznych poprzez uczenie odpowiedz., współpracy, wzajemnego szacunku, pomocy i samodzielności,
- nawiązanie współpracy między młodzieżą a przedstawicielami instytucji publicznych, pozarządowych i prywatnych,
- stworzenie personalnego i technicznego zaplecza dla dziennikarstwa obywatelskiego w powiecie zawierciańskim,
- aktywne spędzanie czasu wolnego.

W trakcie realizacji zadań uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w:
- warsztatach dziennikarskich,
- debatach z samorządowcami, przedstawicielami lokalnego biznesu, władzami gminy i powiatu,
- wyjazdach studyjnych liderów grup do redakcji mediów obywatelskich,
- spotkaniach z dziennikarzami, redaktorami i publicystami.

W bieżącym miesiącu uczniowie naszej szkoły spotkali się ze znanym dziennikarzem i publicystą Tomaszem Terlikowskim. Podczas spotkania publicysta mówił o swojej pracy oraz przypominał misję zawodu dziennikarza. Podkreślał również konieczność krytycznego przyglądania się rzeczywistości medialnej, ponieważ nie wszystkie informacje, które do nas docierają są prawdziwe.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

17 września odbyły się w naszej szkole ostatnie warsztaty dziennikarskie, podsumowujące dotychczasowe działania i osiągnięcia uczniów.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu Gimnazjum nr 1 w Zawierciu


Efektem pracy uczestników projektu, „Młodzieżowa Akademia Obywatelska”, były publikacje  artykułów napisanych przez naszych uczniów, w lokalnym czasopiśmie „Zawiercianin”, na witrynie Internetowej „Młody Zawiercianin” i w czterech pięknie wydanych gazetkach szkolnych GaGim ( http://g1zawiercie.pl/biblioteka3/g_gagim.php).

L.K.

do góry^

Start
Wydarzenia