Start
Wydarzenia
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: g1zawiercie[at]gmail.com
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu
English version

Odsłonięcie tablicy organizacji "Płomień"Gimnazjum nr 1 w Zawierciu Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu Gimnazjum nr 1 w Zawierciu
 
"Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość"
                                                                                                Jan Paweł II

18 października 2013 roku uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary hitlerowskiego terroru.
Odważni i bohaterscy ludzie, którzy z narażeniem życia wydawali od października 1939 gazetkę "Płomień" i założyli organizację konspiracyjną o tej samej nazwie, oddali życie za swoje przekonania i w obronie polskości.
Organizacja działała przy Szkole Handlowej. Jej założycielami byli Wacław Chrzanowski - dyrektor szkoły, Stanisław Czapla, Urszula Leszczyńska - polonistka Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Zawierciu, Franciszek Majczak - woźny tejże szkoły, Janina Nowacka - sekretarka oraz Józefa Ważanka -Jabczyńska - nauczycielka szkoły w Wysokiej. Miała ona na celu redagowanie i drukowanie gazetki "Płomień", wydawanie ulotek, ochronę młodzieży przed wywożeniem na roboty do Niemiec, udzielanie pomocy materialnej młodzieży i rodzinom nieposiadającym środków do życia, wysyłanie paczek żołnierzom wziętym do niewoli. Środki finansowe na działalność organizacji pochodziły głównie od anonimowych darczyńców.
W organizacji działali m.in. nauczyciele, urzędnicy, studenci, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz harcerze.
18 września 1940 roku Gestapo aresztowało wielu członków tej organizacji. Ponieśli męczeńską śmierć. „Płomień” nie miał praktycznie możliwości dalszego działania i dwa lata później przestał istnieć.

W 1964 roku mieszkańcy Zawiercia ufundowali tablicę pamiątkową, na budynku drukarni przy ulicy Kościuszki. W bieżącym roku została przeniesiona na drugą stronę ulicy, na Aleję Pamięci Weteranów i w rocznicę aresztowań 18 września odsłonięto ją na nowo.
Pamięć o przeszłości jest obowiązkiem nas żyjących. Uczniowie Gimnazjum nr 1 pamiętają i będą pamiętać.

MP

do góry^

Start
Wydarzenia