Start
Wydarzenia
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: g1zawiercie[at]gmail.com
Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu
English version

 Żermun po raz trzeci


Gimnazjum nr 1 w Zawierciu

   Trzeci rok z rzędu 10 - osobowa delegacja z naszej szkoły wzięła udział w dwudniowych obradach „Żermun” - konferencji wzorowanej na obradach ONZ. Organizator imprezy - I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu - jak co roku podjął ambitne wyzwanie przeprowadzenia debat na ważne polityczne, gospodarcze i społeczne problemy. I tak, 29 marca, czyli pierwszego dnia obrad, delegaci różnych krajów podzieleni na 5 Komisji omawiali i szukali rozwiązań w następujących kwestiach:
- Brak dostępu do wody pitnej jako globalny problem
- Zapewnienie równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej oraz żywności
- Poprawa sytuacji w służbie zdrowia poprzez zapewnienie większego dostępu do leków i szczepień
- Odpowiedzialna produkcja i odpowiedzialna konsumpcja jako globalny obowiązek.

    Uczestnicy Komisji Specjalnej dyskutowali nad problemem przełamywania spirali przemocy w domach i szkołach.
    Obrady pierwszego dnia uwieńczone zostały stworzonymi w poszczególnych Komisjach rezolucjami, które z kolei zostały przedstawione Zgromadzeniu Ogólnemu następnego dnia, czyli 30 marca.
Udział w imprezie uświadomił młodym delegatom, z jakimi problemami boryka się wiele milionów ludzi żyjących w biednych populacjach świata. Kwestie poruszone w czasie debat to nie tylko relacja widziana przez ekran telewizora, ale prawdziwy, codzienny dramat ludzi, którym los nie pozwolił urodzić się w normalnym, cywilizowanym środowisku.

    Dziesięcioro naszych uczniów:Natalia Beza, Klaudia Rojewska, Daria Filipek, Dominik Rok, Agnieszka Nawara, Karolina Śliwecka, Bartłomiej Zjawiński, Jagoda Rzepkiewicz, Ewelina Rojewska i Dominika Witczyk, wraz z pozostałymi reprezentantami okolicznych szkół, starało się znaleźć rozwiązania tych zagadnień, dzięki czemu młodzi ludzie poznali również inną – niestety smutną - stronę życia.

do góry^

Start
Wydarzenia