Start
Wydarzenia
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: g1zawiercie[at]gmail.com
Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu
English version

Sąd nad Antygoną


Galeria zdjęć

antygona

   

29 października 2010 roku uczniowie klasy III e zaprezentowali proces karny Antygony. Świetlica szkolna stała się salą sądową, w której zasiedli uczniowie klas trzecich, by obejrzeć przygotowaną inscenizację.

Na wstępie pani dyrektor wprowadziła młodzież siedzącą na widowni w atmosferę tragedii greckiej, przypominając mit o rodzie Labdakidów i fabułę „Antygony” Sofoklesa.

Postępowanie dowodowe prowadziła Ania Kałużyńska, która jako przewodnicząca składu sędziowskiego powoływała kolejnych świadków. Uczniowie dobrze przygotowali się do swoich ról, chociaż losowanie konkretnych postaci odbyło się w przeddzień rozprawy. Nie było ustalonego scenariusza z tekstami, które mieliby mówić młodzi aktorzy. Był to rodzaj dramy, gdzie wszystko mogło się zdarzyć i dzięki temu trzecioklasiści z zainteresowaniem śledzili grę swoich kolegów.

Prokurator i obrońca, jak w prawdziwym sądzie, mieli za zadanie przesłuchać świadków i wygłosić mowę końcową. Zarówno Marcel, jak i Kasia poradzili sobie świetnie, zadając świadkom trafne pytania i przytoczyli przekonujące argumenty za i przeciw w swoich mowach. Po wysłuchaniu wszystkich świadków i ostatnich wypowiedzi oskarżenia i obrony, sędziowie udali się na naradę w sprawie wyroku.

Ostatecznie Antygona została uznana za winną popełnionego czynu, poniżej werdykt sędziów:

Wyrok w imieniu miasta-państwa Teb.

Sąd krajowy w Tebach, II Wydział Karny w składzie:

 

Przewodnicząca: Anna Maria Kałużyńska

Sędziowie: Klaudia Szlachta

               Mateusz Bień

Po rozpoznaniu w dniu 29.10.2010 roku w Tebach na sesji wyjazdowej w Gimnazjum nr 1 w Zawierciu sprawy przeciwko Antygonie z rodu Labdakidów, oskarżonej o czyn karalny polegający na tym, że w dniu 16 października III r. p.n.e. dopuściła się pochówku swego brata Polinejka wbrew porządkowi prawnemu miasta-państwa Teby

  1. uznaje oskarżoną Antygonę z rodu Labdakidów za winną dopuszczenia się zarzucanego jej czynu karalnego i umarza postępowanie w sprawie z uwagi na znikomy stopień społecznego zagrożenia.
  2. kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa.

W przygotowaniu rozprawy pomagała uczniom przewodnicząca Rady Rodziców, pani Jolanta Kułach – Sikora, która na co dzień jest sędzią w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Przybliżyła uczniom zadania sędziego oraz opisała na przykładzie gimnazjalnej inscenizacji, jak wygląda prawdziwa rozprawa sądowa. Wypożyczyła również dla aktorów prawdziwe sędziowskie togi, dzięki czemu młodzież dowiedziała się, że kolor czerwony na żabocie togi to kolor oskarżyciela, a kolor zielony – obrońcy.      

W rozprawie udział wzięli:

Sędzia przewodniczący - Anna Kałużyńska

Sędzia - Klaudia Szlachta

Sędzia - Mateusz Bień

Obrońca – Katarzyna Rejek

Prokurator – Marcel Windys

Eurydyka – Julita Straszak

Antygona – Magdalena Pucek

Ismena – Karolina Bandura

Kreon – Michał Zalewski

Hajmon – Szymon Surowiec

Lekarz – Sylwia Rezler

Protokolant – Katarzyna Kowalczyk

Strażnik 1 – Przemysław Chajduga

Strażnik 2 – Rafał Paszkiewicz

Policja sądowa – Krystian Turek

 

K.Ch.

 

 

do góry^

Start
Wydarzenia